natural hair turkey samara body twist hair latex dress hair extensions products twist hairstyles with extensions latex clothing heat resistant synthetic hair extensions how to measure hair length in inches latex clothing shrinkies hair extensions reviews wholesale hair products for black hair sexy latex dresses
 0272 213 50 79 - 0546 92 92 927  info@canyetkinozelegitim.com Dumlupınar Mah. Atatürk Cad. 47/B Merkez / AFYON

Özel Öğrenme Güçlüğü

Zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen zihinsel becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösteren çocuklarımıza yönelik verilen eğitimler

Özel Öğrenme Güçlüğü

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA 2001) tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu, motor koordinasyon alanındakı bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. 

DİSLEKSİ (Okuma Alanındaki güçlük): Amerika Psikiyatri Birliği’nin ( APA 2001 ) tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü; zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Disleksi zihinsel bir engel değildir.

Disleksi bir hastalık değildir. Araştırmalar gösteriyor ki ilkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda tanı ve tespiti yapılmış ve özel eğitim müdahalesinde bulunulmuş çocukların % 83’ ü eğitim yaşantılarına sorunsuz olarak devam edebilmektedir.

 

DİSGRAFİ (Yazı alanındaki güçlük): bireysel olarak uygulanan standart testler ile ölçüldüğü üzere (ya da yazma becerilerinin işlevsel değerlendirilmeleri),kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurduğunda yazma becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır. Disgrafi, yazı yazmayı etkileyen bir bozukluktur. Yaşa ve alınan eğitime göre, yazı yazma beklenenden daha yavaştır ve/veya yazı biçimsel olarak daha düzensiz, anlaşılması da daha zordur.

DİSKALKULİ(Matematik alanındaki güçlük): Aritmetik ve matematik becerilerin kazanılması, temel aritmetik becerilerin kullanılması ve hesaplamaların yapılmasında zekadan bağımsız olarak ortaya çıkan güçlük ya da bozukluktur

Bireysel olarak uygulanan standart testler ile ölçüldüğü üzere kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.

 

 

DİSPRAKSİ (Motor koordinasyon alanındaki güçlük): Dispraksi hareket örüntülerini yerine getirmede yaşanılan güçlük anlamına gelmektedir. Dil ve konuşmayı el göz koordinasyonunu (özellikle el yazısını) ve organizasyonu etkiler. Beynin kas hareketlerini düzenli sıraya sokamamasından ileri gelen bir özel öğrenme güçlüğüdür .

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Eğitim Programlarımız

Özel Öğrenme Güçlüğü

Dil ve Konuşma Eğitimi

İşitme Güçlüğü Destek Eğitimi

Mental Reterdasyon

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite

Bireysel ve Grup Eğitimi

Gelişimsel Tarama ve Değerlendirmeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Aile Eğitimi

İletişim Bilgileri

Dumlupınar Mah. Atatürk Cad. 47/B Merkez / AFYON

info@canyetkinozelegitim.com

0272 213 50 79 - 0546 92 92 927

İletişim Formu